Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie in deze brochure is te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Wonderwoods. maakt gebruik van alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten, met betrekking tot de informatie in deze brochure (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Afgezien van het downloaden van informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan de inhoud van het ontwerp van deze brochure te reproduceren, op enigerlei wijze te bewerken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wonderwoods om deze te verspreiden of openbaar te maken.

 

Alle gebruikte afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Deze en de vermelde afmetingen zijn ter illustratie en kunnen verschillen. De appartementen zijn niet gemeubileerd en gestoffeerd. Alle afbeeldingen, foto’s en afmetingen zijn niet bedoeld om op te vertrouwen voor, noch om deel uit te maken van een contract. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot, noch mag erop worden vertrouwd dat de informatie in dit document juist of volledig is. Wonderwoods aanvaardt geen verplichting om enige partij op de hoogte te brengen of te informeren over ontwikkelingen of wijzigingen die plaatsvinden na de datum van dit document waardoor de inhoud geheel of gedeeltelijk onwaar of onnauwkeurig zou kunnen worden. Wonderwoods geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie in deze brochure. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u in deze brochure vindt, is strikt op eigen risico. Wonderwoods. is niet aansprakelijk voor enig verlies en / of schade in verband met het gebruik van deze online brochure.

 

Vanuit deze online brochure kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites wordt gevonden. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden. Houd er ook rekening mee dat wanneer u deze online brochure verlaat, andere sites mogelijk een ander privacybeleid en andere voorwaarden hebben waarop wij geen controle hebben.

 

Toestemming
Door gebruik te maken van deze online brochure stemt u hierbij in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

 

Updates
Mochten we dit document bijwerken, wijzigen of wijzigingen aanbrengen, dan worden die wijzigingen hier prominent vermeld.